Vaikutusten arviointi ja todentaminen

Taloudellisten vaikutusten ja arvon osoittamisella on jo pitkät perinteet kaikilla sektoreilla, mutta yhä enenevässä määrin yhteiskunnallisen lisäarvon ja vaikutusten merkitys korostuu myös yksityisellä sektorilla. Järjestöt, yhteiskunnallinen yritys ja julkinen sektori ovat tyypillisesti olleet lisäarvon tuottajia, mutta konkreettiset keinot ja työkalut ovat niiden arviointiin ovat puuttuneet. 

Yhteiskunnallisten vaikutusten identifiointi ja muutoksen arvioiminen ovat Uusia Networkin palvelujen ytimessä. Toiminnan tulokset ja vaikutukset kertovat tärkeää tarinaansa siitä, mistä palveluissa tosiasiassa on kyse sen sijaan, että mitattaisiin vain suoritteita, minuutteja tai vaikkapa petipaikkoja. Haluamme auttaa asiakkaitamme muutoksessa ja todentamaan ne muutokset. 

Yhteiskunnallisen yrityksen ja muiden yhteiskuntavastuullisten organisaatioiden päätöksenteko pohjautuu sen selvästi määritellyn sosiaalisen, yhteiskunnallisen ja/tai ekologisen tavoitteen toteuttamiseksi. Mutta miten tavoitteet määritellään, tuotetaan ja todennetaan? 

Uusia Network käyttää Muutoksen teoriaa vaikutusten arviointinsa pohjana, tutkii tuloksia, vaikutuksia ja arvonluontia erilaisissa palveluissa, projekteissa ja organisaatioissa sekä tarvittaessa laskee yhteiskunnallisten vaikutusten euromääräiset. 

Uusia Network on myös tuonut Suomeen ainutlaatuisen Tulostähti-menetelmän joka tukee ja todentaa muutoksia asiakastyössä. Menetelmä sopii erityisesti julkisten palvelujen tuottajille, mutta myös yksityissektorille. 

Ota yhteyttä - UUSIA Network Oy todentaa ja arvioi ammattitaidolla »