Osaavaa koulutusta ja konsultointia organisaatioiden tarpeisiin

Uusia Network on erikoistunut kestävien liiketoimintamallien ja niitä tukevien toimintaympäristöjen kehittämiseen. Yhteiskunnallisten yritysten, järjestöjen maksullinen palvelutoiminta ja osuustoiminta ovat kaikki liiketoimintamalleja, joiden erityispiirteet vaativat erikoistunutta neuvontaa, tukea sekä markkinoita, jotka ymmärtävät niiden tuoman lisäarvon merkityksen ja haasteet. 

Ne käyttävät erilaisia juridisia muotoja ja hallintorakenteita, joilla on vaikutuksia niiden toiminta- ja kasvumahdollisuuksiin erilaisilla markkinoilla sekä siihen, minkälaista rahoitusta ne voivat hakea. 

Järjestämme asiakkaan toiveiden mukaisesti koulutusta ja konsultointia muun muassa seuraavissa kysymyksissä: 

Yhteiskunnalliset yritykset ja osuustoiminta 

 • Minkälaiset liiketoimintamallit luovat kestävän kehityksen mukaista toimintaa? 
 • Minkälaiset johtajuus-, hallinto- ja omistusrakenteet mahdollistavat kasvua? 
 • Minkalaista johtajuutta tarvitaan yhteiskunnallisissa yrityksissä? 
 • Mitkä ovat näiden bisnesten kilpailuedut? 
 • Miten niistä tulisi viestiä? 
 • Mitkä tekijät vaikuttavat niiden kilpailukykyyn? 

Yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi 

 • Miten yhteiskunnallinen yritys muuttaa asiakkaiden elämää? Entä minkälainen muutosagentti se on yhteiskunnassa? 
 • Minkälaisia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia yhteiskunnallinen yritys tuottaa? 
 • Miten näitä vaikutuksia tuotetaan? 
 • Mitä lisäarvoa ne tarjoavat? 
 • Miten todennetaan ja arvioidaan tuloksia ja vaikuttavuutta? 
 • Miten vaikuttavuudesta viestitään? 

Tulosperusteiset julkiset hankinnat 

 • Miten yhteiskunnallisten yritysten mahdollisuuksia kilpailla julkisilla palvelutuotantomarkkinoilla voidaan parantaa niin, että ne ovat samalla viivalla julkisten ja ylikansallisten organisaatioiden kanssa? 
 • Miten julkisten palvelujen markkinat voidaan luoda ja kehittää niin, että ne muuttavat palvelunkäyttäjien elämää kestävällä tavalla paremmaksi? 
 • Minkalaisilla tuloksiin pohjautuvilla malleilla tämä voisi tapahtua? 
 • Miten sidosryhmät ja kuntalaiset voidaan osallistaa palvelujen suunnittelemiseen, kehittämiseen ja jopa tuottamiseen? 

Yhteiskunnallinen rahoitus 

 • Minkälaista rahoitusta erilaisille yhteiskunnallisille yrityksille on tarjolla? 
 • Mitä on yhteiskunnallinen tai sosiaalinen rahoitus? Entä vaikuttavuusinvestoiminen? 
 • Minkälaiset rahoitusinstrumentit sopivat parhaiten yhteiskunnallisesti suuntautuneille organisaatioille? 
 • Miten turvata yhteiskunnallinen missio investointi- ja myyntitilanteissa? 

Ota yhteyttä - UUSIA Network Oy kouluttaa ja konsultoi ammattitaidolla »