Tulostähti tukee ja todentaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuloksellisuutta

UUSIA Network Oy hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluiden tuloksellisuuden arvioinnissa hyväksi havaittua Tulostähti-menetelmää. Tulostähti on asiakaslähtöinen menetelmä palveluiden kehittämiseen ja koetun elämänlaadun arviointiin. Tulostähti tukee asiakastyötä, jonka tavoitteena on saada palveluiden käyttäjien elämässä aikaan kestäviä muutoksia. Palveluiden kehittäjille Tulostähti tarjoaa tietoa palveluiden tuloksista sekä apuvälineen tulosperusteisen palvelustrategian toteuttamiseen. Tutustu tarkemmin menetelmään SlideShare-esityksellä  sekä alasivuilla:

Tavoitteena kestävät muutokset

Palveluita tuottavien kuntien, järjestöjen ja yritysten on saatava niukoilla resursseilla aikaan yhä enemmän. Onnistuminen edellyttää asiakkaiden kokonaisvaltaista ja oikein kohdennettua tukemista sekä palveluiden tuloksellisuuden mittaamista. UUSIA Network Oy:n tavoitteena on pysäyttää inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia aiheuttavat pyöröovet ja auttaa organisaatioita tuottamaan ja ostamaan palveluita, jotka saavat aikaan kestäviä muutoksia ihmisten elämässä.

Tulostähti Huittinen

Tulostähti on väline, jolla

  • parannetaan asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa
  • systematisoidaan asiakaskeskeinen luottamuksellinen ja tuloksellinen työote
  • tuotetaan tietoa sekä yksittäisten asiakkaiden että palveluyksiköiden tai -alueiden kehityksestä
  • paikannetaan palveluaukkoja ja puutteita palveluketjussa
  • voidaan siirtyä tulosperusteisiin hankintoihin

Tulostähti

Menetelmät mm. kotihoitoon, työelämään, nuoriso- ja perhetyöhön

Suomeksi on saatavilla kotihoitoon erityisesti sopiva Ikäihmisen Tulostähti, työhön integroinnin tueksi tarkoitettu Työtähti sekä lapsi-, nuoriso- ja perhetyöhön sopivat Minun Tähteni, Nuoren Tähti ja Perhetähti Plus. Myös mielenterveyskuntoutumiseen suunnattu Toipumistähti on saatavilla. Tutustu kaikkiin Tulostähti-ohjelmiin täällä.

ikäihmisen tulostähti

Testattu, räätälöity menetelmä tulosten arviointiin

Britannialainen Triangle Consuting Social Enterprise Ltd. on kehittänyt Tulostähden yhdessä asiakkaiden ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kanssa jo lähes 30 sosiaalipalveluun ja se on käännetty kuudelle eri kielelle. Toimivaksi koettu menetelmä on levinnyt muun muassa Yhdysvaltoihin, Australiaan, Italiaan ja Tanskaan. Menetelmä on räätälöity kattavasti eri sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosten arviointiin.

© Triangle Consulting Social Enterprise. Lisenssinvarainen käyttö. Katso www.outcomesstar.org.uk. UUSIA Network Oy on Tulostähden lisenssinhaltija ja auktorisoitu kouluttaja Suomessa.