Tulostähdet

Klikkaa sinua kiinnostavaa osa-aluetta lukeaksesi aihealueesta tarkemmin. Voit myös ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info@tulostähti.fi, niin kerromme Tulostähti-ohjelmista lisää.

Ikäihmisen Tulostähti – Tulostähti myöhemmälle iälle

Asiat muuttuvat, kun ikäännymme. Elämässä tapahtuu muutoksia, joihin soputuminen vie kenties aikaa ja joskus elämästä nauttimiseen muutosten keskellä kaivataan tukea. 

Tulostähden tavoitteena on auttaa palvelunkäyttäjiä saavuttamaan parhaan mahdollisen hyvinvoinnin ja itsenäisyyden - olivat olosuhteesi sitten millaiset tahansa. Se auttaa tarkastelemaan elämän eri osa-alueita ja arvioimaan pärjäämistä niissä. Näin voidaan päättää, millaista tukea tarvitaan, jotta ikäihminen voisi elää niin hyvää elämää kuin mahdollista. 

Tarkastelun kohteena on seitsemän elämän eri osa-aluetta: 

 • Hyvinvointini on niin hyvä kuin mahdollista 
 • Yhteydenpito muihin 
 • Positiivisuuden tunne 
 • Ihmisarvoinen kohtelu 
 • Itsestä huolehtiminen 
 • Turvallisuuden tunne 
 • Raha- ja muiden henkilökohtaisten asioiden hoitaminen 

Usein vaaditaan aikaa, vaivaa ja tukea, jotta ihminen voisi olla kaikilla edellä kuvatuilla elämän alueilla niin itsenäinen ja onnellinen kuin mahdollista. Matka kohti mahdollisimman onnellista ja itsenäistä elämää koostuu Ikäihmisen Tulostähdessä kuvatusta Muutoksen matkan viidestä askelmasta, jotka ovat: 

 • Aihetta huoleen 
 • Puhun asiasta 
 • Perustarpeeni tyydytetään 
 • Valinta ja hallinta 
 • Niin hyvä kuin mahdollista 

Kaikki eivät suinkaan aloita ensimmäiseltä askelmalta eikä jokainen saavuta viimeistä askelmaa. Yleensä ihminen kuitenkin tietää, millä askelmalla hän on, jolloin hän voi pohtia, mikä vaihe on vuorossa seuraavaksi.

Toipumistähti – Mielenterveyskuntoutujan Tulostähti

Monesti elämänhallinta vaikeutuu syystä tai toidesta ja pienetkin asiat vaikuttavat ylitsepääsemättömiltä. Ison kuvan hahmottamiseksi Toipumistähdessä elämää tarkastellaan 10 eri osa-alueen kautta: 

 1. Mielenterveys 
 2. Fyysinen terveys 
 3. Elämäntaidot 
 4. Ystävät ja sosiaalinen verkosto 
 5. Työ ja koulutus 
 6. Ihmissuhteet 
 7. Riippuvuuskäyttäytyminen 
 8. Koti 
 9. Identiteetti ja itseluottamus 
 10. Luottamus ja toivo 

Moni palvelunkäyttäjä kokee mielekkääksi ajatella kuntoutusta matkana, jolla on erilaisia etappeja. Jokainen ihminen on erilainen. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että vaikka tilanteet ovat yksilöllisiä, toipumisen polku on yleensä samanlainen. 

Muutoksen matka on Toipumistähden perusta ja siinä on viisi askelmaa: 

 • Jumissa (1-2): Matkan alussa et kykene kohtaamaan ongelmaa tai hyväksymään apua, joten olet jumissa. 
 • Hyväksyn apua (3-4): Hyväksyt apua vähitellen. Tällä askelmalla haluat päästä irti ongelmasta ja toivot, että joku muu hoitaa homman puolestasi. Otat apua vastaan, muttet halua tai kykene itse vielä toimimaan. 
 • Uskon ja kokeilen (5-6): Tällä askelmalla uskot ja kokeilet. Alat uskoa, että voit itse muuttaa elämääsi. Katsot eteenpäin kohti sitä, mitä haluat ja poispäin siitä, mitä et halua. Alat tekemään asioita saavuttaaksesi tavoitteesi ja otat myös apua vastaan muilta. 
 • Minä osaan (7-8): Tällä askelmalla opit, miten tehdä kuntoutumisestasi totta. Tämä on kokeilemisen ja erehtymisen prosessi. Jotkut jutut toimivat ja toiset eivät, joten tarvitset tukea matkallasi. 
 • Itsenäinen (9-10): Oppiessasi alat pikku hiljaa itsenäistyä kunnes pärjäät jo ilman ammattiapua, mutta tiedät, mistä saat apua, mikäli sitä tarvitset. 

Toipuminen ei välttämättä tarkoita lähtöä ensimmäiseltä askelmalta kohti viimeistä. Ihmiset ovat erilaisissa elämän vaiheissa ja voivat liikkua myös taaksepäin, kun olosuhteet muuttuvat. Riippumatta siitä, missä vaiheessa olet toipumisessasi, Muutoksen matka voi auttaa ymmärtämään, mistä olet tulossa, mikä on seuraava askeleesi ja miten sinua voidaan auttaa parhaiten.

Työtähti – Työn ja oppimisen Tulostähti

Työtähti auttaa kartoittamaan työhön ja oppimiseen liittyviä asioita yhteisvoimin. Se näyttää kuinka edistyminen tapahtuu ja toimintasuunnitelma muuttaa toiveet ja ideat konkreettisiksi.Työtähti kattaa seitsemän elämän eri osa-aluetta, jotka ovat tärkeitä matkalla töihin ja/tai opintoihin: 

 1. Työtaidot 
 2. Tavoitteet ja motivaatio 
 3. Työnhakutaidot 
 4. Elämänhallinta 
 5. Perusvalmiudet 
 6. Työelämän sosiaaliset taidot 
 7. Haasteet 

Jokaista näitä seitsemää osa-aluetta varten on asteikko 1-10, joka auttaa tunnistamaan, missä kohdassa matkalla kohti töitä ollaan. Jokaisessa asteikossa on samat Muutoksen matkan viisi vaihetta: 

 • Ei ajattele töitä (1-2): Sinulla on suuria vaikeuksia päästä töihin tai edistyä. Et tiedä, miten ne voitetaan. 
 • Ajattelee töitä (3-4): Sinulla on suuria vaikeuksia, mutta haluat selvittää, kuinka voisit ratkaista ne. 
 • Edistyy (5-6): Jotkin vaikeudet on voitettu, ei kaikkia. 
 • Valmis töihin, tarvitsee tukea (7-8): Vaikeudet on suurimmaksi osaksi voitettu tai ne voidaan voittaa. Tarvitset vielä tukea edistyäksesi. 
 • Itsenäinen (9-10): Olet jo töissä, valmis töihin tai osallistut työhön liittyvään koulutukseen. Et tarvitse enää palvelun tukea.

Perhetähti Plus - Vanhempien Tulostähti

Lasten kasvattaminen on yksi elämän vaikeimmista asioista. Lapset tarvitsevat rakkautta, huomiota, kärsivällisyyttä, ruokaa, ohjausta ja rajojen asettamista. Joskus meillä vanhemmilla on omia ongelmia, tai sellaisia olosuhteita, kuten vammaisuus, uudelle asuinalueelle muutto tai perhekriisi, jotka saavat vanhemmuuden haasteet tuntumaan entistäkin vaikeammilta. Ei ole yllätys, että monien mielestä niistä on joskus vaikea selviytyä. 

Perhetähti Plus ohjaa meitä keskittymään kymmeneen elämän osa-alueeseen:

 1. Terveys
 2. Sinun hyvinvointisi
 3. Lasten tunne-elämä
 4.  Lasten turvallisuus
 5. Ihmissuhteet ja turvaverkosto
 6.  Koulunkäynti ja oppiminen
 7. Rajat ja käytös
 8. Perheen arki
 9. Koti ja rahat
 10. Polku työelämään 

Jokaisella osa-alueella on kymmenkohtainen asteikko, joka kuvaa sitä, kuinka vanhempi/vanhemmat pärjäävät haasteiden kanssa sekä sitä tilannetta, jossa he ovat näiden vaikeuksien ratkaisemisessa. Perhetähti Plussan Muutoksen matkassa on viisi askelmaa:

 • Olen jumissa
 • Hyväksyn apua
 • Kokeilen uusia asioita
 • Löydän ratkaisuja
 • Toimiva vanhemmuus

Nuoren Tähti 

Nuoren Tähti on suunniteltu sitouttamaan nuoria, herättämään ja suuntaamaan keskustelua sekä auttamaan tavoitteista ja toimenpiteistä sopimisessa yhdessä nuorten kanssa. Samalla se tuottaa konkreettista tietoa nuoren edistymisestä. Nuoren Tähti keskittyy seuraaville osa-alueille: 

 • Osallistuminen 
 • Toiveet ja unelmat 
 • Hyvinvointi 
 • Opiskelu ja työ 
 • Puhuminen ja kuunteleminen 
 • Valinnat ja käyttäytyminen

Nuoren Tähden Muutoksen matkaa kuvaavat seuraavat viisi askelmaa:

 • Ei kiinnosta
 • Voisin kokeilla
 • Kokeilen uusia asioita
 • Jaksan yrittää
 • Tykkään ja osallistun

Minun Tähteni - Lasten ja nuorten Tulostähti

Miksi Minun Tähteäni käytetään? Toiveena on, että lapsella tai nuorella on tilanteestaan huolimatta kaikki, mitä hän tarvitsee nauttiakseen elämästään ja kasvaakseen sellaiseksi ihmiseksi kuin hän toivoo. Minun Tähteni näyttää, mitkä asiat ovat hyvin ja missä on parantamisen varaa. Sen avulla saadaan selville, missä asioissa lapsi tai nuori tarvitsisee enemmän apua ja mitä hän voi opetella hoitamaan paremmin itse. 

Minun Tähteni avulla tarkastellaan kahdeksaa elämänaluetta, jotka ovat tärkeitä kaikille lapsille ja nuorille: 

 1. Terveys: kuinka hyvin muut huolehtivat sinusta ja miten itse huolehdit terveydestäsi. 
 2. Asuminen: tunnetko olosi kotoisaksi ja viihdytkö asuinalueellasi. 
 3. Turvallisuus: kuinka turvassa olet. 
 4. Ihmissuhteet: suhteesi vanhempiisi. 
 5. Tunteet ja käytös: kuinka käsittelet vaikeita tunteita. 
 6. Kaverit: ystävystyminen ja suhteiden ylläpitäminen. 
 7. Luottamus ja itsetunto: varma ja mukava olo, ymmärrät olevasi tärkeä. 
 8. Koulunkäynti ja oppiminen: kuinka pärjäät koulussa, pidätkö oppimisesta 

Asioita muutetaan paremmaksi askel kerrallaan. Kun asiat eivät suju, kestää hetken, ennen kuin ne saadaan kuntoon. Tärkeintä on tietää, mitä tehdä seuraavaksi. Minun Tähteni auttaa lapsia ja ympärillä olevia ihmisiä huomaamaan, minkälaisia askeleita täytyy ottaa, jotta elämän eri alueet sujuisivat paremmin. 

Minun Tähteni Muutoksen matka koostuu seuraavista viidestä askelmasta: 

 • Aihetta huoleen 
 • Joku auttaa 
 • Ei suuria huolia 
 • Enimmäkseen ok 
 • Asiat ovat hyvin